Visitors :

Our Visitor

0 9 2 9 5 9

યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજ ના ૧૯૨ માં સમાધિ મહોત્સવ ના ઉપક્રમે શ્રી મદ ભાગવત કથા વક્તા : શ્રી જીગ્નેશદાદા
દિવસ : ૦૧  તારીખ : ૨૩ -૦૧-૨૦૨૩ સોમવાર
શ્રી સંતરામ મંદિર નડિયાદ