Visitors :

Our Visitor

1 0 1 5 2 6

યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજ ના ૧૯૨ માં સમાધિ મહોત્સવ ના ઉપક્રમે શ્રી મદ ભાગવત કથા વક્તા : શ્રી જીગ્નેશદાદા
દિવસ : ૦૧  તારીખ : ૨૩ -૦૧-૨૦૨૩ સોમવાર
શ્રી સંતરામ મંદિર નડિયાદ