Visitors :

Our Visitor

1 0 7 0 2 8

શ્રી સંતરામ શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓ

  • શ્રી સંતરામ શિશુ કેન્દ્ર (બાલ વાટીકા )
  • શ્રી સંતરામ વિદ્યાલય (પ્રાથમિક ,માધ્યમિક ,ઉચ્ચતર માધ્યમિક )
    ( ધો -1 થી ધો -12 ગુજરાતી માધ્યમ )
    અંગ્રેજી માધ્યમ (નર્સરી ,જુ.કે.જી. ,સીનીયર કે.જી. , std -1 )
  • શ્રી સંતરામ ગુરુકુળ (છાત્રાલય )
  • શ્રી સંતરામ છાત્રાલય (શાંતિ સદન )
  • શ્રી સંતરામ વનવાસી છાત્રાલય