Visitors :

Our Visitor

1 0 7 0 2 8

શ્રી સંતરામ હોસ્પિટલમાં ચાલતી આરોગ્ય સેવાઓ

 • શ્રી સંતરામ સોનો -એકસ -રે સેન્ટર
 • શ્રી સંતરામ નેત્ર ચિકિત્સાલય
 • શ્રી સંતરામ ફીજીયોથેરાપી તથા પોલીયો ફાઉન્ડેશન
 • શ્રી સંતરામ લેબોરેટરી
 • શ્રી સંતરામ સી.ટી. સ્કેન સેન્ટર
 • શ્રી સંતરામ દર્દી સેવા કેન્દ્ર (જનરલ ડીસ્પેન્સરી )
 • શ્રી સંતરામ ઈ.સી.જી. વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ માનદ સેવા તબીબ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ ડેન્ટલ વિભાગ (દંત સારવાર )
 • શ્રી સંતરામ આયુવૈદિક સારવાર વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ હોમીયોપેથીક વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક ઔ ષ ધાલય વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક આરોગ્ય રાહત અને દર્દી નિદાન કેમ્પ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક વિવિધ દર્દોના નિદાન અને ઓપરેશન કેમ્પ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક ઓક્સીજન વિતરણ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક એમ્બુલન્સ -શબ વાહીની સેવા વિભાગ